Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de website van de Red Light Group. De website van de Red Light Group omvat alle webpagina's binnen het domein www.redlightgroup.nl. Door deze website te gebruiken stemt de gebruiker in met deze disclaimer.

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

De Red Light Group spant zich in te waarborgen dat de aangeboden inhoud op deze website en het aanbod van relevante inhoud waarnaar wordt verwezen en waarin de Red Light Group als portal fungeert volledig en juist is, daarentegen kan De Red Light Group niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die zowel op als middels deze website gevonden wordt. De Red Light Group aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit aangeboden of verwezen inhoud.

De website van de Red Light Group bevat verwijzingen of (hyper-)links naar andere sites die buiten het domein van de Red Light Group liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van deze Volkssterrenwacht. De Red Light Group is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. De Red Light Group geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

De Red Light Group mag deze website naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder vooraankondiging. De Red Light Group is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Het technisch functioneren van de webserver valt onder het risico van de exploitant van de webserver. De Red Light Group aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de exploitant van de webserver. De Red Light Group vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot deze website en geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van deze website of verwezen inhoud. Tevens is de Red Light Group niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de website of de server van de Red Light Groupo die de informatie toegankelijk maakt.

De Red Light Group is in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van deze website, ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.