Laad de hele frameset Een warm bad

RedLightGroup bezoekt Planet Party Werkgroep Maan en Planeten

(door Marten Bosma)

Het zal U misschien opgevallen zijn, het is het jaar van de jubilea. Het Darwinjaar, 400 jaar betrekkingen Nederland-Amerika en het 400-jarig jubileum van de uitvinding van de telescoop en zijn succesvolle toepassing in de astronomie door Gallileo Gallileï, en daarom het internationale jaar van de astronomie. Voor Gallileo zouden de conclusies die hij aan zijn observaties verbond een staartje krijgen waar mijnheer pastoor, plaatsvervangend, nóg een kleur van krijgt. Toevallig, of toch niet helemaal, viel er nóg een feestje te vieren en dat was het 25-jarig bestaan van de Werkgroep Maan en Planeten van de K.N.V.W.S.

Planet Party 4 april 2009. Foto's © Paul Colenbrander, Marcel den Braber en RedLightGroup

Zij vierde dat op 4 en 5 april met een planeten party in het Gelderse Almen, op een lokatie die in astrowerkgroepenland geen Terra Incognita is; de kampeerboerderij “De Baankreis” van de Heer Roelof Boschloo. Boschloo is zelf, naast landbouwer in ruste, amateurastronoom met een lange staat van dienst. Schrijver van dit stukje, nu met de VUT, las als jongeling natuurlijk o.a. de boeken van Walter Widmann, “Welke ster is dat?”, Dr. J. van Diggelen, “Zelf sterren kijken”, en natuurlijk van Bruno Ernst, “Thieme's Sterrenboek” en “Thieme's Sterrenfotoboek”. In de boeken van de laatste schrijver wordt Boschloo al genoemd, vergezeld van een foto van zijn toenmalige sterrenwacht met Kuttertelescoop. Dat was in 1965!

Daar nu onze Redlightbroeder Pieter onlangs lid is geworden van de planetenwerkgroep, maakten wij dankbaar gebruik van de kans hem te vergezellen naar de planetenparty.
Op zaterdag Tomtomden we ons naar de afgelegen boerenhoeve. Rond een uur of vier was onze club compleet en werden we werkelijk hartelijk begroet door oude bekenden Jan H. en Wessel B. en andere bekenden uit de vaderlandse amateur- astrowereld. Door de ons zo vertrouwde Jan Viester, werden we geïntroduceerd en onder andere voorgesteld aan Boschloo. Nadat we Jan's Planetenpad hadden bewonderd sloegen we een blik op het zwerk en waarempel: de lucht die tot dan egaal grijs was gebleven, begon te breken. Dat beloofde de kroon op de dag te worden!

Bij onze verkenningen van het terrein en de gebouwen ontdekte we ook de in het land staande campingkeuken met koffie, broodjes met beleg, frisdranken en dat alles in zelfbediening en tegen zeer civiele prijzen. Het lezingencircuit was al geruime tijd gaande en we kregen het gevoel soms iets te missen. Echter, daarin vergisten we ons. Dacht je iets gemist te hebben, dan had je 't vòrige gemist; voor nieuwkomers heel praktisch!

Zo konden we toch nog genieten van de betoverend mooie planeetopnamen van Richard Bosman, die natuurlijk door zijn hardcore collega's Jan Koet, Jan Adelaar en John Sussenbach over zijn techniek aan de tand werd gevoeld. Zijn antwoorden waren, leek het, zonder geheimen, maar voor de betrekkelijke leek geen reden om hals over kop ook eens een poging in die tak van sport te wagen.

Het was inmiddels rond zeven uur en de toebereidselen voor de barbecue aan welke we natuurlijk gingen meedoen namen een aanvang. Penningmeester Erik was met lange tafels in de weer en probeerde de vier kolossale terrasverwarmers uit hun winterslaap te wekken, hetgeen na enige aandrang prima gelukte. Heel comfortabel!

Bij de barbecue even later bleek het na een tijdje dringen te worden, maar strikte afspraken en sportief bakgedrag van alle aanwezigen maakten het evenement tot een genoegen. De sausjes, broodjes, de begeleidende wijn en de pantoffelsalade zoals planeetfotograaf Jan het betitelde, verkortten het wachten op de koteletjes aanzienlijk. Al bakkend en etend konden we ons er van verzekeren dat het met het zwerk de goede kant opging.

Toen een ieder verzadigd en volledig bijgepraat was, begon het te kriebelen en een bemoedigend firmament waarin het blauw nu de overhand gekregen had, spoorde het gezelschap aan de telescopen hun verdiende buitenlucht te gunnen. Opvallend was dat de refractors sterk vertegenwoordigd waren, waaronder die van een commerciële aanbieder.

De planeetfotografen hadden een grote SCT en een zeer bovenmodale 18cm APO-refractor op G11- meegezeuld. Verder nog Dobsons en een Takahashi Mewlon uit eigen Redlight gelederen en kleinere Maksutovs. Dat het met de handel op zo'n gezellige dag nog oppassen geblazen is, bewees de stertest die Jan niet kon nalaten op een kleine refractor uit te voeren Richard Suiter zou er denk ik korte metten mee hebben gemaakt. Toen de duisternis onherroepelijk gevallen was verliep de avond verder in een zucht. Saturnus en de maan waren, ondanks af en toe binnensluipende sluierbewolking, regelmatig en dank zij een redelijke seeing goed te bewonderen. De serene stilte werd alleen verstoord door een paar dikke automobielen waaruit verjaardags- en schoolkinderen duikelden. De vluchtigheid van hun interesse hield het intermezzo kort.

Rond een uur of elf werd onze redlight- aandacht getrokken door dat er in het sterrenwachtje van Boschloo, naast de akker, een zwak licht brandde, de schuifdaken geopend waren en de eigenaar druk doende bleek sterbedekkingen te klokken. We waagden hem even te storen en en kregen een kijkje in zijn sterrenwacht met haar 30 cm zelfbouwnewton waar enkele slimme bijzonderheden in gebouwd zijn en die evenals de montering geheel uit eigen huis komt! We praatten nog wat met hem door over van alles dat des astroamateurs is, van vroeger zowel als van nu.

De avond vergleed, en tegen één uur begonnen enkelen die niet voor overnachten gekozen hadden, in te pakken en huiswaarts te gaan. Het leek ons als gasten goed dit voorbeeld te volgen. Toen onze spullen weer droog en ingepakt waren en we op vertrekken stonden, werden door een paar werkgroepleden heel vriendelijk uitgenodigd om nog even na te praten. Met onder anderen Richard Bosman , Jan Adelaar, Bert Bochgelman en een voor ons minder bekende gezicht, hebben we het vertrek op een zeer onderhoudende manier nog een uurtje uitgesteld. Toen we vertrokken, wisten we: we worden allen metéén lid van deze club!


Terug