Laad de hele frameset Venus overdag opzoeken met behulp van de zon

Pieter Welters

Dit is een delicate klus! En foutje kan fataal zijn voor je ogen, dus denk goed na bij wat je doet en controleer alle handelingen dubbel.

 1. Wacht een moment af met heldere blauwe lucht zonder sluierbewolking.
 2. Kijk in een planetariumprogramma waar Venus staat en hoeveel graden de planeet van de zon afstaat. Minder dan 8? Vergeet het dan maar.
 3. Gebruik een telescoop op een montering met GoTo. Vooropgesteld wordt dat je kennis hebt van bediening van de GoTo telescoopbesturing. Heb je geen GoTo? Begin er dan niet aan, tenzij je heel handig bent met deelcirkels en je montering die heeft.
 4. Gebruik een telescoop met daarop een goede zoeker, voorzien van kruisdraad, die optimaal is uitgelijnd met de telescoop.
 5. Zorg voor een veilig objectief-zonnefilter voor de zoeker. Bijv. van Baader Astro Solar folie.
 6. Bouw de kijker op en houd deze nog van de zon af gericht.
 7. Zorg dat de montering optimaal op de pool uitgelijnd staat. Overdag is de poolster niet te zien maar daar zijn verschillende trucs voor die hier niet verder worden toegelicht.
 8. Zorg dat de tracking van de montering aan staat en dat wordt gevolgd op de sterren.
 9. Houd het objectiefdeksel op de telescoop! Controleer of het deksel er stevig op zit en er niet af kan vallen.
 10. Voorzie de zoeker van het veilige objectief-zonnefilter. Zorg dat het filter goed vastzit. Plak het desnoods extra vast met bijv. schilderstape.
 11. Richt pas nu de kijker op de zon. Kijk bij het richten niet langs of door de kijker of zoeker! Richt de telescoop door te kijken naar de schaduw van de telescoopbuis of de zoeker op de grond. Zodra de schaduw het kleinst is, is de kijker op de zon gericht.
 12. Kijk nu in de van zonnefilter voorziene zoeker en voorkom langs de zoeker in de zon te kijken. Zet met behulp van de telescoopbesturing de zon precies midden in het kruisdraad. Zorg ook dat de zoeker optimaal scherpgesteld is.
 13. Vertel de besturing dat de telescoop op de zon gericht staat, stel zo nodig datum en tijd in.
 14. Stuur de telescoop met GoTo naar Venus.
 15. Als de telescoop Venus heeft gevonden, ga eerst na of de kijker inderdaad van de zon is weggedraaid. Verwijder het zonnefilter nog niet! Kijk eerst opnieuw in de gefilterde zoeker en vergewis je ervan dat de zon daarin niet meer in beeld staat.
 16. Verwijder dan pas voorzichtig het zonnefilter van de zoeker, zonder dat de telescoop hierbij wordt bewogen. Kijk nu nogmaals in de zoeker.
  Als het goed is, is Venus in het beeldveld van de zoeker te zien, als helder stipje tegen de blauwe hemelachtergrond, niet ver van het dradenkruis. Ga verder met punt 17.
  Is Venus niet te zien? Ga niet zwenken met de kijker! Dan loop je het risico de zon in beeld te krijgen. Plaats het objectief-zonnefilter weer op de zoeker en herhaal de procedure vanaf punt 7.
 17. Zet nu met de knoppen van de kijkerbesturing Venus precies in het dradenkruis.
 18. Neem een oculair met een lage vergroting.
 19. Haal nu pas het objectiefdeksel van de kijkerbuis.
 20. Stel scherp. Dit kan best lastig zijn omdat Venus tegen de heldere hemel pas dicht bij focus zichtbaar wordt.
 21. Als de lucht in beeld erg fel is, gebruik een maan- of oranjefilter. Dit laatste verbetert ook het contrast met de hemelachtergrond.
 22. Gebruik vervolgens een oculair met sterkere vergroting naar keuze. Ook hier kan een kleurfilter (geel, oranje) het contrast verbeteren.
 23. Als Venus eenmaal in beeld is gezet en scherpgesteld is, kunnen met GoTo ook andere objecten (heldere sterren, heldere planeten als Mercurius, Mars, Jupiter en Saturnus) worden opgezocht, mits de hemel transparant genoeg is. Zoek nimmer een object op dat dichter dan 8 bij de zon staat!
 24. Voorzie bij het GoTo aansturen van objecten dicht bij de zon de zoeker vooraf altijd van het veilige objectief-zonnefilter en plaats het objectiefdeksel voor de kijker. Volg verder de procedure vanaf punt 14.

Clear skies!


Terug