Laad de hele frameset Tussen maan en mais

Van onze verslaggever te velde

Terwijl twee van de vijf RLG-leden verpozing zochten in den vreemde, kwamen de overige waarnemers bijeen om naar de "Hollandse vakentiesterrenhemel" te kijken.

Waarneemactie 31 juli 2009. Foto's © Pieter Welters en RedLightGroup

De laatste zonnestralen zetten de wolken aan de oosterkim in een rossig licht, terwijl de wassende maan culmineerde boven het maisveld. Op deze kalme zomeravond kwamen drie van de vijf RLG-leden bijeen op deze afgelegen plek om waarnemingen te doen. Veel meer dan maan en Jupiter bekijken zat er niet in, omdat er behalve de maan ook nog allerlei soorten sluierbewolking aanwezig waren.

Helaas liet de storende bewolking ook niet toe om hoge-resolutiefoto's te maken van beide hemellichamen. Gelukkig werd de inwendige mens opgemonterd met een bakkie troost en koeken.


Terug