Laad de hele framesetLunt Ca II K module/BF12

Pieter Welters

Nederlands Ombouw voor fotografische toepassing op een Tele Vue TV 76 refractor.

Auf deutsch Umbau zur fotografischer Verwendung an einem Tele Vue TV 76 Refraktor.

English text Modification to adapt to a Tele Vue TV 76 refractor for photographic use.


Nederlands
Auf deutsch
English text
Eind maart 2010: Lunt CaIIK module/BF12 thuisbezorgd! Ende März 2010: Lunt CaIIK Modul/BF12 eingetroffen! End of March 2010: Lunt CaIIK module/BF12 dropped in!
Maar helaas... De 9 cm lange 2" buis paste niet voor de volle lengte in de 2" focusseerbuis van de TV76 en bleef op ongeveer 4 cm steken. Visueel kon ik weliswaar met een 15mm oculair nog net in focus komen, maar in primair focus bij lange na niet. Leider... Das 9 cm lange 2 Zoll Filterrohr passte nicht völlig in den 2 Zoll Fokussiertubus des TV76 hinein. Da fehlten etwa 4 cm. Deswegen konnte ich zwar mit einem 15mm Okular visuell noch gerade Fokus erreichen, aber Primärfokus bei Weitem nicht. Bad luck! The 3.5 inches long 2" filter tube does not fit all the way into the 2" focussing tube of the TV76. It is stuck half way. Because of this I just can reach visual focus with a 15mm eyepiece, but this still is way outside primary focus.
Markering positie met blauw tape. Markierung Position mit blaues Tape. Marking position with blue tape.
Ik haalde de module uit elkaar. De filterbuis en de oculairvatting waren met T2-draad van de zenitspiegelbehuizing af te schroeven. Ich zerlegte das CaIIK-Modul. Filterrohr und Okularfassung waren vom Zenitspiegel über T2-Gewinde zu lösen. I disassemled the CaIIK-module. Filter tube and eyepiece holder were released from diagonal by T2 thread.
In mijn rommelkist vond ik een oude Vixen oculairprojectie-adapter met T2-draad. In meiner Bastelkiste fand ich noch ein alter Vixen Okular-projektionsadapter mit T2-gewinde. In my junk box I found an old Vixen eyepiece projection adapter with T2-thread.
Daaruit zaagde ik een ring met T2-draad. Ich habe das Teil waagerecht dürchgesägt um ein T2-Ring zu bekommen. I cut this tube perpendicularly to get a T2-ring.
In de net afgezaagde ring zijn 3 gaten geboord en M4 schroefdraad ingetapt. In dieser Ring sind 3 Löcher mit M4-Gewinde hineingebohrt. In this ring 3 holes were drilled with M4-thread.
Het BF12 blockingfilter kon van de zenitspiegelbehuizing worden losgemaakt door twee minuscule stelschroefjes los te draaien. Das BF12 Blockingfilter wurde vom Zenitspiegelgehäuse entfernt dürch 2 winzige Stiftschräubchen zu lösen. The BF12 blocking filter could be released by loosing 2 tiny set screws.
Nu kan de BF-filtervatting met M4-stelschroeven vast in de ring worden gemonteerd. Jetzt wird die BF-Filterfassung fest in den Ring montiert mit 3 M4 Stiftschrauben. The BF filter holder could be mounted firmly into the ring with 3 M4 set screws.
Deze T2-ring met BF-filtervatting kan in keurig in de filterbuis worden geschroefd. Dieser T2 Ring samt BF-filterfassung kann in das Filterrohr hineingeschraubt werden. Now this new T2 BF filter holder is screwed into the filter tube.
Eindproduct: De CaIIK-module zonder zenitspiegel ertussen. Enderzeugnis: Das CaIIK-Modul ohne Zenitspiegel. End result: the CaIIK module without diagonal.
En nu terug naar de telescoop... Und jetzt zurück zum Teleskop... And now back to the scope...
Uittesten in de praktijk of het primaire focus nu wel haalbaar was. Praxistest ob über Kamera Primärfokus zu erreichen war. Testing in practice whether primary focus could be reached.
Missie geslaagd! Er was op het scherm een uitstekend scherp en helder Ca-beeld zichtbaar. Mission vollendet! Das Schirm zeigte ein helles und scharfes Ca-Bild. Mission accomplished! On screen a clear and sharp Ca-image was shown.

Nederlands De door mij aangepaste CaIIK-module heeft voor- en nadelen. Voordeel - behalve de focussering - is dat het instrument kleiner en veel lichter is (de nogal massieve zenitspiegelbehuizing is er tussenuit). Bovendien is de module - mocht dat wenselijk zijn - zo weer in oorspronkelijke staat te herstellen.
Nadeel is dat het visueel waarnemen vanwege een ontbrekende zenitspiegel niet confortabel meer is. Maar gezien het feit dat de CaK module primair een fotografietoepassing is en visueel waarnemen van het calciumbeeld toch al weinig voorstelt (een zeer donker beeld, en sommigen kunnen zelfs helemaal niets zien op deze golflengte) vind ik dit geen probleem.
Ook voor het opzoeken van de zon gebruik ik geen visuele waarneming, maar een zonzoekertje dat op de TV76-kijker is gemonteerd.
Daar komt bij dat ik huiverig ben om mijn ogen aan dit zeer kortgolvige licht bloot te stellen. UV en IR worden door het blockingfilter weliswaar verwijderd, maar het voor het oog zo zwakke blauwviolette calciumlicht is allesbehalve zwak. Het calciumlicht dat de beeldchip registreert is blijkbaar vele malen helderder dan we kunnen zien!


Auf deutsch Das von mir eingekürzte CaIIK-Modul hat Vor- und Nachteile. Vorteil - ausser erreicbares Fokus - ist dass das Instrument jetzt viel kleiner und leichter ist. Das ziemlich massive Zenitspiegelgehäuse ist ja hinausgenommen. Ausserdem is das Modul - wenn erforderlich - jeder Zeit und ohne Aufwand im Altzustand wiederherzustellen.
Nachteil ist dass wegen des fehlendes Zenitspiegels visuell beobachten eher unkomfortabel ist. Aber das CaIIK-Modul ist sowieso am ersten Platz ein fotographisches Instrument, da das Kalzium-K Licht für menschliche Augen gerade eben an der Grenze des sichtbaren Bereichs liegt. Viele Menschen haben hier ja bei der visuellen Beobachtung Probleme. Auch für das Aufsuchen der Sonne brauche ich keine visuelle Beobachung. Dazu verwende ich ein kleiner Sonnensucher auf dem Fernrohr. Deshalb is das Verzicht auf Visueller Beobachtung kein Problem fúr mich.
Ausserdem scheue ich mich davor meine Augen dieses kurzwelliges Licht auszusetzen. Die Kamera registriert viel Licht; das Kalziumlicht ist offenbar viel heller als wir sehen können.


English text The shortened CaIIK module has both advantages and drawbacks. An advantage - apart from reachable focus - is the instrument being smaller and lighter. After all, the rather bulky diagonal housing is removed. By the way, if necessary the module can easily be restored in its original state at any time.
A drawback is because of the failing diagonal visual observation becomes a lot less comfortable. However, most of all the CaIIK module is a photographic application, for calcium light is on the very edge of the visual spectrum. Only a dim image is seen and a lot of people can't see anything at this wavelength. For finding the sun I neither do need visual use. Therfore I use a little sun finder on my scope. To abandon visual use is no problem for me.
Moreover, I am hesitant about exposing my eyes to this short waved light. The calcium light might look dim but the camara is recording a lot of light; it appears to be much brighter as we can see.Terug /zurück / back